Aankoop onroerend goed Turkije

KOOPCONTRACT

Zodra u een woning heeft gekozen en tot aankoop besluit, starten de onderhandelingen over prijs, levering en betalingsvoorwaarden. Wanneer verkoper en koper het eens zijn over prijs en de voorwaarden worden deze afspraken vastgelegd in een koopcontract (satissözlesmesi). Dit contract tussen koper en verkoper zorgt ervoor dat de woning volgens overeengekomen voorwaarden afgeleverd wordt.

INDIENEN AANVRAAG TOT OVERSCHRIJVING EIGENDOMSTITEL VAN DE WONING

Na de ondertekening van het koopcontract dient de verkoper een aanvraag in bij het plaatselijke kadaster om de eigendomspapieren (Tapu) over te laten schrijven. Deze aanvraag wordt behandeld door de officiële militaire instanties in Izmir. Zij registreren de aanvraag en controleren of de desbetreffende woning voldoet aan bepaalde eisen (legale bouw) en niet is gelegen in een verboden militaire zone. Deze procedure is verplicht en duurt gemiddeld 3 tot 6 dagen. Voor het indienen van een Tapu-aanvraag is het volgende nodig: 6 recente pasfoto´s Kopie paspoort van koper Kopie van de overeenkomst Uw fiscaal nummer wat geleverd wordt door het plaatselijke taxatiekantoor Eventuele volmacht opgemaakt bij een plaatselijke erkende notaris

DE TAPU OF HET EIGENDOMSBEWIJS

De eigendomsoverdracht vindt plaats, zodra de koopsom is ontvangen. De uiteindelijke overschrijvingsprocedure bij het Tapu kantoor neemt meestal enkele dagen in beslag. Onmiddellijk na ondertekening van het contract kunt u ons een volmacht geven om namens u te handelen. (Dit gebeurt bij een erkende notaris ter plaatse.) Dit is de gebruikelijke gang van zaken, omdat dit u veel tijd en reizen bespaard. Uiteraard zorgen wij voor de volledige afhandeling van het dossier.

DE ISKAN OF DE WOON / VERBLIJFSVERGUNNING

De Tapu is het bewijs van inschrijving in het kadaster én uw eigendomsbewijs. Daarnaast heeft u ook een vestigingsdocument nodig: de Iskan. U kunt de Iskan zien als een verklaring van de gemeente dat u in de woning mag wonen. Indien u een bestaande woning met nutsvoorzieningen aanschaft, is er altijd al een Iskan aanwezig. U heeft deze Iskan ook nodig voor de aanvraag van o.a. water en elektriciteit.


Kusadasi Holiday Homes

Eerst zien dan geloven?